Samenvatten

Naast het leren van woorden en begrippen zal er soms ook theorie geleerd moeten worden. Vaak is dit veel tekst.


Het schrijven van een samenvatting kan helpen om overzicht te krijgen in de leerstof. Daarnaast zorgt het schrijven van een samenvatting ervoor dat je de theorie een aantal keer intensief moet lezen. Vervolgens schrijf je de theorie in je eigen woorden op. Dit zorgt ervoor dat je de leerstof beter kunt opslaan.


In een samenvatting noteer je gestructureerd de hoofdzaken en de bijzaken.

Makkelijk gezegd, maar hoe pak je dit aan?1. Lees de tekst.

Titels, tussenkopjes en afbeeldingen geven ook veel informatie.2. Noteer het onderwerp en de deelonderwerpen.

Vaak begint bij een tussenkopje een nieuw deelonderwerp.


3. Markeer/ onderstreep per kopje wat belangrijk is.

Als je voor het eerst een samenvatting gaat maken, is het fijn om een kopie van de 

theorie te maken. Je kunt dan echt met een markeerstift alle belangrijke zinnen 

markeren. De eerste of de laatste zin van een alinea is vaak de belangrijkste zin.


4. Schrijf per tussenkopje de belangrijke theorie in je eigen woorden.

Maak gebruik van de gemarkeerde zinnen.


5. Lees je samenvatting een keer door

Zijn er verbanden te vinden of zie je een andere samenhang tussen de theorie?

Noteer dit in je samenvatting.


Een samenvatting is voor jezelf. Je hoeft dus niet volledige zinnen te noteren. Het gaat erom dat jij aan de hand van je samenvatting de theorie kunt herhalen en leren. Bij het schrijven van een samenvatting kun je gebruik maken van pijltjes of kleine tekeningen.


Het maken van samenvattingen leer je door vaak te doen. Je zult merken dat het sneller en makkelijker gaat wanneer je vaker een samenvatting schrijft.


Veel succes!